• Vi hjelper deg

    med advokatbistand

  • Vi har lang erfaring

    med eiendomsmegling

  • Vi er eksperter

    på inkasso

Advokatfirmaet Eriksen AS yter advokatbistand i store og små saker for både privatpersoner og bedrifter. Som kunde hos oss er det dine interesser som er retningsgivende for vårt arbeid, både når det gjelder rådgivning og ved oppdrag som din

representant i utenrettslige eller rettslige tvister. Vi påtar oss gjerne utfordrende saker, og frykter ikke mektige motparter eller autoriteter. Ethvert oppdrag, stort eller lite, vil alltid bli utført med sikte på et best mulig resultat for vår klient.

Vi etterstreber å være gode advokater som våre klienter skal kunne stole på. Vi vil gi realistiske råd, være bestemte og fastholde krav når det trengs, men være åpne for dialog og vise forliksvilje når det vurderes som det beste for vår klient.

Menneskene

Olav Eriksen
Olav Eriksen
Iselin J. Kiil
Iselin J. Kiil
Birger M. Gjerdrum
Birger M. Gjerdrum
Silja Eriksen
Silja Eriksen