Medarbeidere

Olav Eriksen

Olav Eriksen

Partner/Advokat

Født i 1955, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, våren 1985. Han var ansatt som amanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1985-1986, og som advokatfullmektig hos advokatene Berg-Rollnes og Halvorsen i 1987-1988. Han fikk advokatbevilling våren 1987, og har fra 01.01.1989 drevet egen advokatpraksis på Finnsnes. Han er i dag partner, styreleder og daglig leder i Advokatfirmaet Eriksen AS.

Olav har kompetanse innenfor strafferett med en omfattende erfaring som forsvarer i straffesaker, og har prosedert saker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har også bred erfaring fra forhandlinger og prosedyre for domstolene i sivile saker, og arbeider i dag med bl.a. arve- og skifterett, bl.a. som bostyrer i anledning skifte av dødsbo, familierett, barnerett og barnevernsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold, forsikringsrett, samt avtale- og kontraktsrett inkludert entrepriserett og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre.

Olav har vært leder av Troms Krets av Den norske advokatforening, og er i dag styremedlem i foreningen. Han har vært medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Nord-Norge, og har i perioden 2005-2013 vært utnevnt av Kongen i Statsråd som varamedlem til Innstillingsrådet for dommere. Han har også erfaring fra andre styre- og tillitsverv.

Olav arbeider til daglig ved vårt kontor på Finnsnes, men er også tilgjengelig ved vårt avdelingskontor i Tromsø ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Olav:

 • Han er samfunnsengasjert, men ikke medlem av noe politisk parti.
 • Han har et lidenskapelig fotballengasjement med hjertet sitt i Finnsnes IL Fotball, og har også tillitsverv i Norges Fotballforbund og Troms Fotballkrets.
 • Han var gitarist og vokalist i rockeband på 70-tallet, og han spiller og synger fortsatt til både husbruk og i festlige lag.
 • 77 84 60 80 / 93 24 99 36
 • olav@advokateriksen.no
Iselin J. Kiil

Iselin J. Kiil

Advokat

Født i 1985 og uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø våren 2011. Hun har spesialisering i selskapsrett og arbeidsrett, og skrev sin masteravhandling innenfor straffeprosessens område.

Hun arbeidet som juridisk rådgiver hos Gatejuristen i Tromsø før hun ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatene Brox & Eriksen ANS våren 2013. Hun har vært ansatt i Advokatfirmaet Eriksen AS siden 01.10.14, og fikk advokatbevilling våren 2015.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun særlig innenfor emnene strafferett, familie- arve- og skifterett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, forsikringsrett, barn – og barnevernsrett, forvaltningsrett, samt prosedyre for domstolen.

Iselin arbeider til daglig ved vårt avdelingskontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Iselin:

 • Iselin elsker naturen. Spesielt fjellene og fjæra.
 • Hun er usedvanlig glad i godteri og snop, pistasj-is med sjokoladebiter er favoritten.
 • Hun er tidligere ballettdanser og får gåsehud av klassisk ballett.
 • 77 84 60 80 / 97 96 38 49
 • iselin@advokateriksen.no
Birger M. Gjerdrum

Birger M. Gjerdrum

Advokat

Født i 1973 og uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø våren 2011. Han har spesialisering i selskapsrett og arbeidsrett, og skrev sin masteravhandling innenfor emnet immaterialrett/opphavsrett.

Han har jobbet som rådgiver hos Namsfogden i Tromsø og Karlsøy, som rådgiver på lokalt og regionalt nivå i Kriminalomsorgen og som frivillig for Gatejuristen i Trondheim før han ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatene Brox & Eriksen ANS høsten 2014. Han har vært ansatt i Advokatfirmaet Eriksen AS siden 01.10.14.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber han særlig innenfor emnene straffe- og straffegjennomføringsrett, familie- arve- og skifterett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, forsikringsrett, barnevernsrett, forvaltningsrett, samt prosedyre for domstolen.

I tillegg til juridisk utdanning har han privatflyger- og yrkesdykkerutdanning.

Birger arbeider til daglig ved vårt avdelingskontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Birger:

 • Birger trives best høyt over land og dypt i vann.
 • Han var den første norske gitaristen som offisielt opptrådte på den legendariske B.B. Kings Blues Club i Memphis.
 • Han har i tillegg et uvanlig stort hjerte for dyr – spesielt katter.
 • 77 84 60 80 / 93 44 93 24
 • birger@advokateriksen.no
 • Silja Eriksen

  Silja Eriksen

  Advokat

  Født i 1977, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, høsten 2004. Hun har spesialfag i politi- og påtalerett og har senere spesialisert seg innenfor barnerett. Hun var ansatt som finansrådgiver/eiendomsmegler i Ring eiendomsmegling våren 2005 før hun startet opp som advokatfullmektig hos advokatene Brox & Eriksen fra høsten 2005. Hun fikk advokatbevilling våren 2008. Og har i perioden 2008-2016 arbeidet hos Fylkesmannen i Troms, de siste tre årene med fagansvaret for barnelov og barnevernsområdet i oppvekst- og utdanningsavdelingen.

  Silja har gjennom årene hos Fylkesmannen tilegnet seg meget god kompetanse på barnerettens område og særlig innenfor barnevern hvor hun har engasjert seg særlig for barn og unges rettigheter. Silja har blant annet bidratt med å utarbeide veiledere og har også vært valgt inn som en del av tilsynsteamet i den mye omtalte «Idasaken» som avdekket alvorlige lovbrudd i alle deler av hjelpeapparatet. Saken har vakt stor oppsikt også på regjeringsnivå, hvorpå barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren har lovet at denne rapporten skal følges opp og føre til endringer innenfor både barnevern og helseområdet.

  I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun særlig innenfor emnene barnevernsrett, barnerett, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, forvaltningsrett, strafferett, familierett (Skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd), arve- og skifterett, arbeidsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre, samt prosedyre for domstolen. Silja holder også kurs og foredrag innenfor emnene barnevern, barnelov, vergemål, forvaltningsrett, taushetsplikt og meldeplikt mv.

  Silja arbeider til daglig ved vårt kontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

  Tre ting du kanskje ikke visste om Silja:

  • Silja er lidenskapelig opptatt av mat og bakverk og kokkelerer gjerne til seg selv og større selskap.
  • Hun liker å trene både inne og ute, men er ikke spesielt glad i å jogge, derfor melder hun seg selv og venner på mila på større arrangementer for motivasjonen sin del.
  • Hun elsker sko, spesielt joggesko og pumps.
  • 77 84 60 80 / 41 67 99 27
  • silja@advokateriksen.no
  Francesca Vyvial

  Francesca Vyvial

  Advokatfullmektig

  Født i 1988 oppnådde graden master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i februar 2017. Hun har spesialisering i menneskerettigheter og internasjonal folkerett, og skrev sin masteroppgave innenfor internasjonal rett.

  Francesca startet som advokatsekretær i Bergen etter endt videregående. Hun forelsket seg i jussen og startet juss-studiet ved siden av jobb. Etter noen år i Bergen forelsket hun seg også i en forsvarsmann, noe som førte veien videre nordover. De tre siste studieårene har hun studert ved Universitetet i Tromsø, hvor hun blant annet har deltatt på den nordiske prosedyrekonkurransen på Island i 2014.

  Gjennom utplassering i praksis ved vårt kontor ble vi kjent med Francesca og det var et enkelt valg å tilby henne jobb når hun var ferdig utdannet.

  I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun særlig med eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag, men tar også saker innenfor, familie- arve- og skifterett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, forvaltningsrett og strafferett.

  Tre ting du kanskje ikke visste om Francesca:

  • Francesca så for seg ca. 2 år i nord, men det var i 2012.
  • Livet nytes maks i alpene med ski på beina og en glühwein i solveggen.
  • Det var en selvfølge å kalle opp sin sønn etter Bergens høyeste fjell.
  • 77 84 60 80 / 45 85 13 34
  • francesca@advokateriksen.no
  Beate Jakobsen

  Beate Jakobsen

  Kontorleder/Advokatsekretær

  Født i 1966, og har utdannelse fra Heimly Folkehøyskole, Nordborg VGS -Handel og Kontorfag og Ibestad VGS – Språk og Saksbehandling. Hun har lang erfaring som kontormedarbeider og sekretær innenfor flere forskjellige bransjer. Hun har arbeidet som advokatsekretær siden høsten 2005, og er ansatt som kontorleder/advokatsekretær i Advokatfirmaet Eriksen AS fra oktober 2014. Hun har i flere år hatt hovedansvaret for oppfølging av bedriftens inkassoportefølje, og har derved opparbeidet seg ekspertise på innfordring av større og mindre fordringer for bedrifter og privatpersoner. Hun arbeider også innenfor den administrative delen av firmaets virksomhet og sørger for at firmaets ressurser utnyttes på den best mulige måten for våre klienter.

  Tre ting du kanskje ikke visste om Beate:

  • Beate er glad i naturen og liker å være på fjellet både sommer og vinter.
  • Hun liker hunder og har selv 1 cocker spaniel og 2 chihuahua.
  • Hun liker å ha orden i sysakene, både privat og på kontoret (til hennes kollegers store glede).
  • 77 84 60 80
  • beate@advokateriksen.no