Medarbeidere

Olav Eriksen

Olav Eriksen

Partner/Advokat

Født i 1955, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, våren 1985. Han var ansatt som amanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1985-1986, og som advokatfullmektig hos advokatene Berg-Rollnes og Halvorsen i 1987-1988. Han fikk advokatbevilling våren 1987, og har fra 01.01.1989 drevet egen advokatpraksis på Finnsnes. Han er i dag partner, styreleder og daglig leder i Advokatfirmaet Eriksen AS.

Olav har kompetanse innenfor strafferett med en omfattende erfaring som forsvarer i straffesaker, og har prosedert saker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har også bred erfaring fra forhandlinger og prosedyre for domstolene i sivile saker, og arbeider i dag med bl.a. arve- og skifterett, bl.a. som bostyrer i anledning skifte av dødsbo, familierett, barnerett og barnevernsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold, forsikringsrett, samt avtale- og kontraktsrett inkludert entrepriserett og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre.

Olav har vært leder av Troms Krets av Den norske advokatforening, og er i dag styremedlem i foreningen. Han har vært medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Nord-Norge, og har i perioden 2005-2013 vært utnevnt av Kongen i Statsråd som varamedlem til Innstillingsrådet for dommere. Han har også erfaring fra andre styre- og tillitsverv.

Olav arbeider til daglig ved vårt kontor på Finnsnes, men er også tilgjengelig ved vårt avdelingskontor i Tromsø ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Olav:

 • Han er samfunnsengasjert, men ikke medlem av noe politisk parti.
 • Han har et lidenskapelig fotballengasjement med hjertet sitt i Finnsnes IL Fotball, og har også tillitsverv i Norges Fotballforbund og Troms Fotballkrets.
 • Han var gitarist og vokalist i rockeband på 70-tallet, og han spiller og synger fortsatt til både husbruk og i festlige lag.
 • 77 84 60 80 / 93 24 99 36
 • olav@advokateriksen.no
Silja Eriksen

Silja Eriksen

Advokat

Født i 1977, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, høsten 2004. Hun har spesialfag i politi- og påtalerett og har senere spesialisert seg innenfor barnerett. Hun var ansatt som finansrådgiver/eiendomsmegler i Ring eiendomsmegling våren 2005 før hun startet opp som advokatfullmektig hos advokatene Brox & Eriksen fra høsten 2005. Hun fikk advokatbevilling våren 2008. Og har i perioden 2008-2016 arbeidet hos Fylkesmannen i Troms, de siste tre årene med fagansvaret for barnelov og barnevernsområdet i oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Silja har gjennom årene hos Fylkesmannen tilegnet seg meget god kompetanse på barnerettens område og særlig innenfor barnevern hvor hun har engasjert seg særlig for barn og unges rettigheter. Silja har blant annet bidratt med å utarbeide veiledere og har også vært valgt inn som en del av tilsynsteamet i den mye omtalte «Idasaken» som avdekket alvorlige lovbrudd i alle deler av hjelpeapparatet. Saken har vakt stor oppsikt også på regjeringsnivå, hvorpå barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren har lovet at denne rapporten skal følges opp og føre til endringer innenfor både barnevern og helseområdet.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun særlig innenfor emnene barnevernsrett, barnerett, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, forvaltningsrett, strafferett, familierett (Skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd), arve- og skifterett, arbeidsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre, samt prosedyre for domstolen. Silja holder også kurs og foredrag innenfor emnene barnevern, barnelov, vergemål, forvaltningsrett, taushetsplikt og meldeplikt mv.

Silja arbeider til daglig ved vårt kontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Silja:

 • Silja er lidenskapelig opptatt av mat og bakverk og kokkelerer gjerne til seg selv og større selskap.
 • Hun liker å trene både inne og ute, men er ikke spesielt glad i å jogge, derfor melder hun seg selv og venner på mila på større arrangementer for motivasjonen sin del.
 • Hun elsker sko, spesielt joggesko og pumps.
 • 77 84 60 80 / 41 67 99 27
 • silja@advokateriksen.no
Alexandra Moland

Alexandra Moland

Advokat

Født i 1996 og uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø i januar 2021. Hun har spesialisering i rettshjelp og prosedyre fra UiT, og har i tillegg spesialfag i politi- og påtalerett fra Universitetet i Bergen. Hun skrev sin masteravhandling innenfor fagområdet erstatningsrett.

Hun har tidligere erfaring fra sitt arbeid i Jusshjelpa i Nord-Norge perioden januar 2019 til juni 2020, hvor hun bl.a. arbeidet med husleie- og sosialrett. Deretter hadde hun som mastergradstudent et traineeopphold hos Advokatfirmaet Eriksen AS frem til hun ble ansatt som autorisert advokatfullmektig i februar 2021. Hun fikk advokatbevilling i mars 2023.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun med advokatoppdrag innenfor blant annet fagområdene strafferett, familierett, arverett, kjøpsrett og kontraktsrett, samt eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag i anledning salg av fast eiendom.

Alexandra arbeider til daglig ved vårt kontor på Finnsnes.

Tre ting du kanskje ikke visste om Alexandra:

 • Hennes første jobb var som anleggsarbeider i et maskinentreprenørfirma.
 • Hun er glad i å reise, og veksler på hva hun kaller sitt andre hjem mellom London, New York og Mallorca.
 • Hun tar over Benediktes rolle som hestejente ved kontoret på Finnsnes.
 • 77 84 60 80 / 93 28 17 74
 • alexandra@advokateriksen.no
Ingvild Oskarsen

Ingvild Oskarsen

Advokatfullmektig

Født i 1993, og uteksaminert med master i Rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø våren 2020. Hun har spesialisering i arbeidsrett og skatterett, og skrev sin masteravhandling om samværssabotasje innenfor barnerettens område.

Ingvild har tidligere jobbet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans nord i perioden juni 2020 til mars 2022. I NAV Klageinstans arbeidet hun hovedsakelig med klage- og ankebehandling av uføretrygd. I mars 2022 ble hun ansatt som juridisk rådgiver ved Forbrukertilsynet i Tromsø. Hos Forbrukertilsynet har hun opparbeidet seg meklings- og vedtakserfaring innenfor rettsområdene kjøps- og forbrukerkjøpsrett.

I Advokatfirmaet Eriksen jobber Ingvild med advokatoppdrag innenfor emnene barnerett, barnevernsrett, familierett (Skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd), strafferett, kjøps- og forbrukerkjøpsrett, kontraktsrett, offentlig forvaltningsrett, i tillegg til prosedyre for domstolen.

Ingvild arbeider til daglig ved vårt avdelingskontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Ingvild:

 • Ingvild er født og oppvokst i Bodø. Hun er av den grunn en helhjertet (og nokså ivrig) Bodø/Glimt-supporter.
 • Hun har vært kaptein på et Cheerleading-lag i Bodø.
 • Hun har 8 års erfaring fra arbeid i en klesbutikk.
 • 77 84 60 80 / 45 39 15 66
 • ingvild@advokateriksen.no
Beate Jakobsen

Beate Jakobsen

Kontorleder/Advokatsekretær

Født i 1966, og har utdannelse fra Heimly Folkehøyskole, Nordborg VGS -Handel og Kontorfag og Ibestad VGS – Språk og Saksbehandling. Hun har lang erfaring som kontormedarbeider og sekretær innenfor flere forskjellige bransjer. Hun har arbeidet som advokatsekretær siden høsten 2005, og er ansatt som kontorleder/advokatsekretær i Advokatfirmaet Eriksen AS fra oktober 2014. Hun har i flere år hatt hovedansvaret for oppfølging av bedriftens inkassoportefølje, og har derved opparbeidet seg ekspertise på innfordring av større og mindre fordringer for bedrifter og privatpersoner. Hun arbeider også innenfor den administrative delen av firmaets virksomhet og sørger for at firmaets ressurser utnyttes på den best mulige måten for våre klienter.

Tre ting du kanskje ikke visste om Beate:

 • Beate er glad i naturen og liker å være på fjellet både sommer og vinter.
 • Hun liker hunder og har selv 1 cocker spaniel og 2 chihuahua.
 • Hun liker å ha orden i sysakene, både privat og på kontoret (til hennes kollegers store glede).
 • 77 84 60 80
 • beate@advokateriksen.no