Silja Eriksen

Silja Eriksen
Advokat

Født i 1977, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, høsten 2004. Hun har spesialfag i politi- og påtalerett og har senere spesialisert seg innenfor barnerett. Hun var ansatt som finansrådgiver/eiendomsmegler i Ring eiendomsmegling våren 2005 før hun startet opp som advokatfullmektig hos advokatene Brox & Eriksen fra høsten 2005. Hun fikk advokatbevilling våren 2008. Og har i perioden 2008-2016 arbeidet hos Fylkesmannen i Troms, de siste tre årene med fagansvaret for barnelov og barnevernsområdet i oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Silja har gjennom årene hos Fylkesmannen tilegnet seg meget god kompetanse på barnerettens område og særlig innenfor barnevern hvor hun har engasjert seg særlig for barn og unges rettigheter. Silja har blant annet bidratt med å utarbeide veiledere og har også vært valgt inn som en del av tilsynsteamet i den mye omtalte «Idasaken» som avdekket alvorlige lovbrudd i alle deler av hjelpeapparatet. Saken har vakt stor oppsikt også på regjeringsnivå, hvorpå barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren har lovet at denne rapporten skal følges opp og føre til endringer innenfor både barnevern og helseområdet.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun særlig innenfor emnene barnevernsrett, barnerett, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, forvaltningsrett, strafferett, familierett (Skilsmisse, separasjon og samlivsbrudd), arve- og skifterett, arbeidsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre, samt prosedyre for domstolen. Silja holder også kurs og foredrag innenfor emnene barnevern, barnelov, vergemål, forvaltningsrett, taushetsplikt og meldeplikt mv.

Silja arbeider til daglig ved vårt kontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Silja:

  • Silja er lidenskapelig opptatt av mat og bakverk og kokkelerer gjerne til seg selv og større selskap.
  • Hun liker å trene både inne og ute, men er ikke spesielt glad i å jogge, derfor melder hun seg selv og venner på mila på større arrangementer for motivasjonen sin del.
  • Hun elsker sko, spesielt joggesko og pumps.
  • 77 84 60 80 / 41 67 99 27
  • silja@advokateriksen.no