Inkasso

Advokatfirmaet Eriksen AS innkasserer utestående fordringer for både næringslivskunder og privatpersoner på særdeles gunstige vilkår. Vi utfører inkassoarbeidet helt gratis for våre kunder, både i de sakene hvor vi får oppgjør fra skyldneren og i de sakene som ikke fører frem og som avsluttes før det er tatt rettslige skritt.

Når det gjelder kvaliteten på våre inkassotjenester tillater vi oss å vise til at du ved å gi oss i oppdrag å innkassere dine utestående fordringer automatisk får bistand av en av våre advokater som fortløpende vurderer inkassosaken i forhold til ev. innsigelser fra skyldneren, og andre problemstillinger av juridisk art som måtte oppstå under innfordringsprosessen. Vi har et moderne databasert inkassoprogram med automatiserte oppfølgings- og rapporteringsrutiner, hvilket i tillegg til våre erfarne medarbeidere er din garanti for at inkassosaken vil bli fulgt opp på den aller beste måte fra vår side.

Våre vilkår for utenrettslig og rettslig inndrivelse av fordringer

Inkassosaker som fører til oppgjør fra skyldneren:

 • Når vi inndriver ditt tilgodehavende skal skyldneren dekke alle omkostningene som påløper.
 • Våre inkassokunder får utbetalt hele hovedstolen samt dekning av sine omkostninger uavkortet, mens omkostningsrenter og forsinkelsesrenter som innfordres fra skyldneren tilfaller oss som honorar for vårt arbeid med saken.

Inkassosaker som ikke fører frem til oppgjør fra skyldneren:

 • Når rettslige skritt ikke er iverksatt – dvs. når saken avsluttes som resultatløs før saken har vært innbrakt for forliksrådet eller for namsmannen – krever vi ikke honorar for vårt arbeid med saken. Inkassosaken gjennomføres i slike tilfeller helt gratis og fullstendig uten kostnader for våre kunder.

Når inkassopågang avsluttes eller ”legges på is” etter at det er iverksatt rettslige skritt, påløper det honorar og gebyr til det offentlige. Det er kun når inkassosaken ikke fører frem, f.eks. fordi skyldneren ikke er søkegod, at oppdragsgiver selv må betale gebyr som påløper til det offentlige og som forskotteres av oss, samt et mindre honorar for vårt arbeid med iverksettelse av rettslige skritt, så som utarbeidelse av utleggsbegjæring/forliksklage.

Gebyr til det offentlige og vårt honorar for iverksettelse av rettslige skritt:*

Offentlige gebyr (mva.fritt):

 • Forliksklage – kr 860,-
 • Utleggsforretning (inkl. ev. tinglysing) – kr 1.591,-
 • Tvangsauksjon løsøre – kr 4.386,-
 • Tvangsauksjon fast eiendom – kr 9.546,-

Honorar (eks. mva.):

 • T.o.m. forliksklage/direkte utleggsforretning – kr 860,-
 • Utleggsforretning – kr 860,-
 • Begjæring om tvangsauksjon – kr 860,-
 • Ev. møtegodtgjørelse for møte i forliksrådet – kr 860,-
 • Ev. møtegodtgjørelse for auksjonsmøte – kr 860,-

*Basert på gjeldende rettsgebyr per 01.01.2015. Det tas forbehold om endring av rettsgebyret.

Dersom det ikke på forhånd er avtalt engangskrav, dvs. at det ikke skal iverksettes rettslige skritt uten etter nærmere avtale, vil vi for uimotsagte krav bringe saken inn for namsmannen for å få utlegg, eller bringe saken inn for forliksrådet med sikte på å få dom som tvangsgrunnlag for kravet. Med grunnlag i dom og utlegg kan tvangsinndrivelse iverksettes. Dersom det deretter skulle vise seg at det ikke er mulig å inndrive fordringen, vil fordringen være sikret i 10 år fremover, med adgang til forlengelse ved ny utleggsbegjæring før utløpet av 10-årsfristen.

Etter at saken har vært til behandling hos forliksrådet eller namsmannen vil vi ta kontakt for å avtale den videre oppfølging av saken.

 • 77 84 60 80
 • post@advokateriksen.no