Priser

Vårt firma er underlagt Advokatforeningens regler om god advokatskikk, og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester. Vårt salær (honorar) for vår bistand vil i det vesentligste være avhengig av tiden vi bruker på saken. Timeprisen varierer fra den til enhver tid gjelden offentlige salærsats, som for tiden er kr 1 040,- per time, til kr 2 200,- per time, med tillegg av 25 % mva. Prisen er avhengig av sakens art og kompleksitet. I enkelte tilfeller vil gjennomføringen og utfallet av saken kunne påvirke sluttavregningen.

Firmaets veiledende priser per time i sivile saker:

Partner/Advokat  kr 1.600 – 2.200 (eks. mva.), kr 2.000 – 2.750 (inkl. mva.)

Advokatfullmektig kr 1.400 – 1.600 (eks. mva), kr 1.750 – 2.000 (inkl. mva.)

Timeprisen for det enkelte oppdrag avtales ved oppstart av oppdraget, og vil fremgå av oppdragsbekreftelse som ved oppdragets påbegynnelse oversendes klienten sammen med våre generelle oppdragsvilkår. Utlegg i saken, så som rettsgebyr o.a kommer i tillegg

I straffesaker og barnevernssaker oppnevnes i de fleste tilfeller forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig på det offentliges bekostning. I slike tilfeller vil det være det offentlige som dekker utgiftene til advokat fullt ut.

Fri rettshjelp. I sivile saker hvor det innvilges fri rettshjelp, vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokatutgiftene. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue. Se nærmere info på www.fri-rettshjelp.no

Forsikringsdekning. I en del tilfeller kan klientens forsikringsselskap dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en rettshjelpdekning i forsikringsavtalen. Dette gjelder for de fleste boligforsikringer, og også for en rekke andre type forsikringer knyttet til spesielle forhold som bil, reise o.a.