Alexandra Moland

Alexandra Moland
Advokat

Født i 1996 og uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø i januar 2021. Hun har spesialisering i rettshjelp og prosedyre fra UiT, og har i tillegg spesialfag i politi- og påtalerett fra Universitetet i Bergen. Hun skrev sin masteravhandling innenfor fagområdet erstatningsrett.

Hun har tidligere erfaring fra sitt arbeid i Jusshjelpa i Nord-Norge perioden januar 2019 til juni 2020, hvor hun bl.a. arbeidet med husleie- og sosialrett. Deretter hadde hun som mastergradstudent et traineeopphold hos Advokatfirmaet Eriksen AS frem til hun ble ansatt som autorisert advokatfullmektig i februar 2021. Hun fikk advokatbevilling i mars 2023.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber hun med advokatoppdrag innenfor blant annet fagområdene strafferett, familierett, arverett, kjøpsrett og kontraktsrett, samt eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag i anledning salg av fast eiendom.

Alexandra arbeider til daglig ved vårt kontor på Finnsnes.

Tre ting du kanskje ikke visste om Alexandra:

  • Hennes første jobb var som anleggsarbeider i et maskinentreprenørfirma.
  • Hun er glad i å reise, og veksler på hva hun kaller sitt andre hjem mellom London, New York og Mallorca.
  • Hun tar over Benediktes rolle som hestejente ved kontoret på Finnsnes.
  • 77 84 60 80 / 93 28 17 74
  • alexandra@advokateriksen.no