Selge

Slik selger vi din bolig

Et boligsalg skal være en lønnsom og sikker affære. Alle våre eiendomsmeglingsoppdrag er tildelt en dedikert megler som følger din sak fra start til mål. Vi tilbyr alle våre kunder blant annet følgende:

Forberedelse
 • Skriftlig tilbud.
 • Oppdragsavtale (basert på det skriftlige tilbudet).
 • Informasjon om eierskifteforsikring.
 • Befaring av eiendommen.
 • Innhenting av informasjon om eiendommen.
 • Tips på tiltak som kan øke kjøpesummen.
 • Fotografere eiendommen eller bestille profesjonell fotografering.
Markedsføring
 • Ingenting skjer uten markedsføring. Vi lager en effektiv og målrettet markedsføringsplan tilpasset din eiendom. Dette inkluderer annonse på finn.no, samt i lokale media.
 • Skaper et selgende boligprospekt.
 • Stiller ut prospekt på vårt kontor, samt på vår tavle på Amfi kjøpesenter på Finnsnes.
 • Annonserer eiendommen på vår hjemmeside, Facebookside, samt på vår TV-skjerm på Amfi kjøpesenter på Finnsnes.
 • Setter opp synlige til salgs skilt på eiendommen som skal selges.
Salg
 • Forbereder og gjennomfører visninger.
 • Følger opp interessenter.
 • Holder budrunde.
 • Holder deg informert til enhver tid under hele salgsprosessen.
Administrasjon
 • Bekrefter til begge parter at pengene er kommet inn på klientkonto
 • Overtakelse (kjøper gjennomgår boligen og undertegner overtakelseserklæringen, og selger overleverer nøkkelen)
 • Sender skjøte og kjøpers pantedokument til tinglysing
 • Oppretter kjøpekontrakt mellom selger og kjøper
 • Utarbeider skjøte, samt pantedokument med tinglysingssperre hvor dette er nødvendig. (Tinglysingssperre innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan råde fritt over eiendommen, men må ha samtykke fra oss (Advokatfirmaet Eriksen AS) for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen. I forbindelse med salg kalles dette gjerne en «sikring» mot at eiendommen kan pantsettes ytterligere av selger.)
 • Kontakt med kjøpers bank hvor dette er nødvendig (eksempelvis oversende kjøpekontrakt til kjøpers rådgiver).
Oppgjør
 • Innhenter restgjeldsoppgave fra selgers bank. Vi innestår for å gi kjøper en heftelsesfri eiendom.
 • Innfrir panteheftelser.
 • Kjøpesum utbetales til selger.
 • Skjøte oversendes til kjøper.
 • Pantedokument og ren grunnbok oversendes til kjøpers bank. Kopi av ren grunnbok oversendes kjøper.
Oppgjørsoppdrag

Ved oppgjørsoppdrag har du allerede funnet en kjøper til din bolig, men vi hjelper deg med resten av prosessen. Vi besørger alle nødvendige dokumenter for en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen. Oppdraget omfatter hele prosessen, med kontrakt, overskjøting med tinglysning og det pengemessige oppgjøret, med en avsluttende oppstilling til partene (jf. pkt. 17 – 27).

Priser

Gjelder salg av bolig i forbrukerforhold. Alle beløp og prosentsatser er inkl. mva.
Prisen kan variere betydelig i forhold til boligtype, beliggenhet og andre forhold. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss for et konkret pristilbud for salg av din eiendom.

Meglers vederlag:

Provisjon: Fra 1,5 % til 2,9 % av salgssummen ved gjennomført salg. Minsteprovisjon ved valg av provisjonsbasert vederlag kr. 37 500,-.

Fastpris: Vi kan gi tilbud om fastpris hvis dette er ønskelig.

Pris basert på medgått tid: Som alternativ til provisjon eller fastpris kan det avtales vederlag basert på medgått tid med en timespris på kr 1500,-. Antall timer vil variere ift. oppdragets art og omfang.

Oppgjørsoppdrag: Fastpris kr 15.000,-.

Markedsføring og øvrige utlegg kommer i tillegg til meglers vederlag.