Om oss

Det naturlige valget når erfaring teller

Etter snart 30 års bransjeerfaring har Advokatfirmaet Eriksen kompetanse og erfaring som kan være helt avgjørende for utfallet av din sak!

Om oss.

Advokat Olav Eriksen etablerte i 1989 advokatfirma på Finnsnes i kontorfellesskap med advokatene Gaute Berg-Rolness og Berhard Halvorsen. Fra 1990 har virksomheten vært drevet i samarbeid med advokat Finn Kåre Brox, først i kontorfellesskap, og fra 1996 under firmanavnet Advokatene Brox & Eriksen ANS. Advokat Finn Kåre Brox har trådt ut av firmaet og overlatt roret til advokat Olav Eriksen som fra oktober 2014 driver videre som aksjeselskap med firmanavnet Advokatfirmaet Eriksen AS. I desember 2015 åpnet vi avdelingskontor i Tromsø.

Advokatfirmaet Eriksen AS er 100 % eid av Olav Eriksen som også er selskapets daglige leder. Selskapet består av 5 dyktige medarbeidere; tre advokater, en advokatfullmektig, samt en kontorleder/advokatsekretær.

Selv om vi opp gjennom årene har etablert mange gode og varige kundeforhold, er morgendagens utfordring den viktigste for oss. Vi ønsker derfor både tidligere og nye kunder velkommen, enten du har behov for advokathjelp, bistand ved kjøp og salg av eiendom, eller inkassotjenester

Vår filosofi

Vi bestreber oss på å gjøre vårt ytterste for våre kunder ved å tilby advokatbistand på et høyt faglig og etisk nivå.

Vi påtar oss å ivareta dine rettigheter og interesser gjennom juridisk rådgivning, utforming av avtaler og andre dokumenter, og ved å yte bistand under forhandlinger i utenrettslige tvister, eller som prosessfullmektig eller forsvarere i rettssaker.

Advokatfirmaet Eriksen yter advokatbistand i store og små saker for både privatpersoner og bedrifter. Som kunde hos oss er det dine interesser som er retningsgivende for vårt arbeid, både når det gjelder rådgivning og ved oppdrag som din representant i utenrettslige eller rettslige tvister. Vi påtar oss gjerne utfordrende saker, og frykter ikke mektige motparter eller autoriteter. Ethvert oppdrag, stort eller lite, vil alltid bli utført med sikte på et best mulig resultat for vår klient. Vi etterstreber å være gode advokater som våre klienter skal kunne stole på. Vi vil gi realistiske råd, være bestemte og fastholde krav når det trengs, men være åpne for dialog og vise forliksvilje når det vurderes som det beste for vår klient.

Kontakt oss gjerne per telefon eller e-post, og avtal tid for et møte på vårt kontor på Finnsnes eller i Tromsø.