Olav Eriksen

Olav Eriksen
Partner/Advokat

Født i 1955, og tok juridisk embetseksamen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, våren 1985. Han var ansatt som amanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 1985-1986, og som advokatfullmektig hos advokatene Berg-Rollnes og Halvorsen i 1987-1988. Han fikk advokatbevilling våren 1987, og har fra 01.01.1989 drevet egen advokatpraksis på Finnsnes. Han er i dag partner, styreleder og daglig leder i Advokatfirmaet Eriksen AS.

Olav har kompetanse innenfor strafferett med en omfattende erfaring som forsvarer i straffesaker, og har prosedert saker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har også bred erfaring fra forhandlinger og prosedyre for domstolene i sivile saker, og arbeider i dag med bl.a. arve- og skifterett, bl.a. som bostyrer i anledning skifte av dødsbo, familierett, barnerett og barnevernsrett, saker vedrørende faste eiendommers rettsforhold, forsikringsrett, samt avtale- og kontraktsrett inkludert entrepriserett og reklamasjonssaker etter kjøp og salg av fast eiendom og løsøre.

Olav har vært leder av Troms Krets av Den norske advokatforening, og er i dag styremedlem i foreningen. Han har vært medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Nord-Norge, og har i perioden 2005-2013 vært utnevnt av Kongen i Statsråd som varamedlem til Innstillingsrådet for dommere. Han har også erfaring fra andre styre- og tillitsverv.

Olav arbeider til daglig ved vårt kontor på Finnsnes, men er også tilgjengelig ved vårt avdelingskontor i Tromsø ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Olav:

  • Han er samfunnsengasjert, men ikke medlem av noe politisk parti.
  • Han har et lidenskapelig fotballengasjement med hjertet sitt i Finnsnes IL Fotball, og har også tillitsverv i Norges Fotballforbund og Troms Fotballkrets.
  • Han var gitarist og vokalist i rockeband på 70-tallet, og han spiller og synger fortsatt til både husbruk og i festlige lag.
  • 77 84 60 80 / 93 24 99 36
  • olav@advokateriksen.no