Joachim Staff

Joachim Staff
Advokatfullmektig

Født i 1994, og ble uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, våren 2019. Han har spesialisering innenfor selskapsrett og diskrimineringsrett, og skrev masteravhandling innenfor fagområdet strafferett med tittelen «Erstatning for uberettiget straffeforfølgning».

Han har tidligere erfaring fra et traineeopphold hos Advokatfirmaet Eriksen AS ved deres kontor i Tromsø, året 2018. I løpet av studietiden hadde han flere engasjement, blant annet som underviser i juridisk metode for 1.avdeling, høsten 2017 og 2018.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber han særlig med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Han påtar seg også saker innenfor barn, arv – og familierett, samt kontraktsrett, forvaltningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Joachim arbeider til daglig ved vårt kontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Joachim:

  • Hans store interesse er fotball, og alt fra norsk 4.divisjon til særlig Premier League er av interesse.
  • Joachim har ti tommeltotter.
  • Han liker dessuten et godt ordspill.
  • 77 84 60 80 / 91 84 14 43
  • joachim@advokateriksen.no