Medarbeidere

Birger M. Gjerdrum

Birger M. Gjerdrum

Advokat

Født i 1973 og uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø våren 2011. Han har spesialisering i selskapsrett og arbeidsrett, og skrev sin masteravhandling innenfor emnet immaterialrett/opphavsrett.

Han har jobbet som rådgiver hos Namsfogden i Tromsø og Karlsøy, som rådgiver på lokalt og regionalt nivå i Kriminalomsorgen og som frivillig for Gatejuristen i Trondheim før han ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatene Brox & Eriksen ANS høsten 2014. Han har vært ansatt i Advokatfirmaet Eriksen AS siden 01.10.14.

I Advokatfirmaet Eriksen AS jobber han særlig innenfor emnene straffe- og straffegjennomføringsrett, familie- arve- og skifterett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, forsikringsrett, barnevernsrett, forvaltningsrett, samt prosedyre for domstolen.

I tillegg til juridisk utdanning har han privatflyger- og yrkesdykkerutdanning.

Birger arbeider til daglig ved vårt avdelingskontor i Tromsø, men er også tilgjengelig ved vårt kontor på Finnsnes ved behov.

Tre ting du kanskje ikke visste om Birger:

  • Birger trives best høyt over land og dypt i vann.
  • Han var den første norske gitaristen som offisielt opptrådte på den legendariske B.B. Kings Blues Club i Memphis.
  • Han har i tillegg et uvanlig stort hjerte for dyr – spesielt katter.
  • 77 84 60 80 / 93 44 93 24
  • birger@advokateriksen.no